Årsmöte

Föreningen Emigration och Historia håller årsmöte 2021
Tid: Lördagen den 27 februari kl 10.00
Plats: Telefonmöte (pga. av coronapandemin)

Medlemmar och funktionärer som önskar delta ombeds att anmäla sig till emigration@eastmark.se eller 0560-20 000. Vi skickar därefter ut information om hur man ansluter till årsmötet.

Välkomna önskar styrelsen