Årsmöte 2020

Föreningen Emigration och Historia håller årsmöte
Tid: Lördagen den 22 februari kl 15.00
Plats: Föreningslokalen, Östmark
Välkomna!