Startsida

Välkommen till Emigration & Historia

Viktig information
Från och med den 1 maj 2017 kommer Emigration och Historia i Östmark att hålla stängt en period. Bakgrunden är att föreningen genomför en omorganisation som påverkar öppethållandet.

Mer information om hur bemanningen och öppethållandet kommer att se ut framöver kommer att anslås vid lokalen, på hemsidan och Facebook. Öppet hus aktiviteten under Östmarksdagarna kommer att genomföras som vanligt.

Vill du komma i kontakt med oss vänligen skicka e-post till: emigration@eastmark.se. Vi läser e-posten regelbundet och svarar så snart vi kan.

Vi beklagar olägenheten

Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen